Den Danske Naturfond

Som del af Plakatforlagets nye samarbejde med Theresa Maria Jessing donerer Plakatforlaget en del af overskuddet fra hver kalender til Den Danske Naturfond. Faktisk er du med at bevare, forbedre og sikre 1 kvadratmeter dansk natur ved køb af Theresa's smukke kalender.

Om Den Danske Naturfond


Den Danske Naturfond er grundlagt i 2015 af den danske stat og to
store private fredningsfonde og er en uafhængig, privat, non-profit
fond.

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur,
bidrage til et bedre klima og et renere vandmiljø gennem
projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter.

Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe
jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for
eftertiden.

Det er også fondens formål at forbedre vilkårene og mulighederne
for storslåede naturoplevelser til offentligheden.
 

Hvorfor skal den danske natur beskyttes:

Pladsmangel betyder, at maksimalt 2 % af naturen i Danmark er
vild natur.
Danmark er et af de lande i EU, der har afsat mindst plads til vilde
dyr og natur.
Hele 2400 danske dyrearter, arter, svampe etc. er i fare for at
forsvinde.

Hvorfor donere til Naturfonden?

100 % af alle bidrag går ubeskåret til opkøb af værdifulde danske
naturområder.
Naturfonden beskytter, naturgenopretter og plejer naturen
udelukkende i Danmark.
Vores biologer udformer naturplaner for alle vores naturområder og
følger udviklingen tæt.
Naturfondens områder kan aldrig sælges videre og beskyttes dermed
for al evighed.
Naturfondens områder er frit tilgængelige for alle.